PIWet Ostrów Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Example Frame
PIWet Ostrów Mazowiecka
PIWet Ostrów Mazowiecka
Dane kontaktowe

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Marta Dytkowska
Tel. 29 645-21-00
Tel. Kom. 796-000-861
Fax. 29 645-21-01
e-mail: dytkowska.plw@ostrowmaz.piwet.net

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska
Tel. 29 645-21-16
Tel. Kom. 692-321-496
e-mail: kietlinska.hig@ostrowmaz.piwet.net

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych


Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska
Tel. 29 645-21-16
Tel. Kom. 692-321-496
e-mail: kietlinska.hig@ostrowmaz.piwet.net

Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Marek Radomski
Tel. 29 645-21-18
Tel. Kom. 570-927-253
e-mail: radomski.hig@ostrowmaz.piwet.net

Inspektor Weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji

mgr inż. Sylwia Kańkowska
Tel. 29 645-21-21
Tel. Kom. 535-053-658
e-mail: kankowska.pu@ostrowmaz.piwet.net

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


2. Inspektor weterynaryjny do spraw wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt

mgr inż. Paulina Kańkowska
Tel. 29 645-21-15
Tel. Kom. 694-495-646
e-mail: pkankowska.zak@ostrowmaz.piwet.net

Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Karolina Dawidczyk-Gąska
Tel. 29 645-21-17
Tel. Kom. 531-604-075
e-mail: dawidczyk.zak@ostrowmaz.piwet.net

Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Jolanta Han
Tel. 29 645-21-19
Tel. Kom. 796-000-149
e-mail: han.zak@ostrowmaz.piwet.net

Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

inż. Aleksandra Kamińska
Tel. 29 645-21-24
e-mail: kaminska.zak@ostrowmaz.piwet.net

Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych


Główny Księgowy

Aneta Kołota
Tel. 29 645-21-14
Tel. Kom. 533-933-433
e-mail: kolota.fin@ostrowmaz.piwet.net

Starszy Specjalista do spraw kadrowych i finansowych

mgr Justyna Szymańska
Tel. 29 645-21-23
Tel. Kom. 694-495-647
e-mail: szymanska.adm@ostrowmaz.piwet.net

Specjalista do spraw administracyjnych i finansowych

mgr Sylwia Romejko
Tel. 29 645-21-22
Tel. Kom. 570-908-326
e-mail: romejko.adm@ostrowmaz.piwet.net

Specjalista do spraw administracyjnych

mgr Beata Mierzejewska
Tel. 29 645-21-11
Tel. Kom. 694-495-645
e-mail: mierzejewska.fin@ostrowmaz.piwet.net

Pracownik Gospodarczy

Dariusz Dzierzgowski
Tel. Kom. 668-833-137


Zgodnie z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w PIW Ostrów Mazowiecka określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Powiatowy lekarz weterynarii przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 09.00 do 11.00

PIWet Ostrów Mazowiecka