PIWet Ostrów Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Example Frame
PIWet Ostrów Mazowiecka
PIWet Ostrów Mazowiecka
Druki do pobrania


   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (dodano dnia 07.01.2020)

   Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec (dodano dnia 19.02.2019)
-   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec - wersja do edycji

   Zgłoszenie upadku świń (dodano dnia 19.02.2019)
-    Zgłoszenie upadku świń - wersja do edycji

   Zgłoszenie utrzymania ptaków (dodano dnia 15.02.2017)

   
Wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznego (dodano dnia 12.01.2017)

   Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (dodano dnia 07.01.2016)

   Wniosek o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Paszowych (dodano dnia 25.08.2015)

   Zaświadczenie o poddaniu obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny (dodano dnia 15.08.2015)

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń lub nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu wymagań

   Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od chorób bydła

   Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od chorób bydła w przypadku przejęcia gospodarstwa

   Wniosek o wydanie zaświadczenia - certyfikatu na mleko

   Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportu

PIWet Ostrów Mazowiecka